Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 16 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie:

a) wybór Komisji Skrutacyjnej 4-osobowej z przedstawicieli wszystkich Klubów RM,

b) zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej,

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Wiesław Jeruć

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Rowińska

Wprowadzający: Alicja Rowińska

Data modyfikacji: 2012-11-09

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-11-09