Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

b) zmian w składzie Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie,

c) zmian w składzie Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie,

d) zmian w składzie Komisji Rozwoju miasta Augustowa Rady Miejskiej w Augustowie,

e) zmian w składzie Komisji Rozwoju miasta Augustowa Rady Miejskiej w Augustowie,

f) zmian budżetu miasta na 2012 rok,

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012-2023,

h) przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji RM z 30.11.2012 r.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Wiesław Jeruć

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-12-20