obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów, 18.11.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia , że w dniu 18 listopada 2013 r. na wniosek ENGA Sp. z o.o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej „ENGA 1” lokalizacja - Augustów dz. nr ew. 777/5, 858/3

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2013-11-19

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2013-11-19