Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 27 listopada 2013 r. /środa/ o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie, Komisji Rozwoju miasta Augustowa, Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na XXX sesję RM.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RM

Marcin Kleczkowski

Przewodniczący Komisji

Rozwoju miasta Augustowa RM

Tomasz Dobkowski

Przewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

Marcin Koszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-11-25

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-11-25