Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 29 listopada 2013 r. /piątek/ o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2013 r.,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016,

f) podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie,

g) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,

h) powierzenia innym gminom zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania,

i) przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Augustów zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy,

j) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie w celu jego przekształcenia w samorządową jednostkę budżetową Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie i nadania jej statutu.

6. Informacja dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji na temat planowanej inwestycji na stadionie przy ul. Tytoniowej.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Augustów za rok szkolny 2012/2013.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII sesji RM z 30.09.2013 r. i XXIX sesji RM z 18.10.2013 r.

10.Zapytania i wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-11-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-11-22