Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2013 r.,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023,

c) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

d) podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o. o. w Augustowie.

6. Zasięgnięcie opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji RM z 29.11.2013 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-12-19