Informacja o wyborze oferty - niszczarka

Untitled

Augustów 31.10.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. (087)6434210, fax (087)6434211

NIP 846 00 06 988, REGON 000523264

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarki biurowej spełniającej parametry wskazane w zapytaniu ofertowym.

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę złożoną przez ASAN Andrzej Kozubek ul. Legnicka 62b, 54-204 Wrocław. Wybrano ofertę, która zgodnie z kryterium oceny ofert - cena - 100%, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Oferta nr 1: ASAN Andrzej Kozubek ul. Legnicka 62b, 54-204 Wrocław

Oferta nr 2: STARFAX ul. 1 Maja 29f, 16-400 Suwałki

Oferta nr 3: PHU PAPIRUS Lubaszewski Rafał ul. Hoża 6, 16-300 Augustów

Oferta nr 4: OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1: 3073,77 / 3073,77 x 100 = 100 pkt

Oferta nr 2: 3073,77 / 3813,00 x 100 = 81 pkt

Oferta nr 3: 3073,77 / 15545,97 x 100 = 20 pkt

Oferta nr 4: 3073,77 / 3300,00 x 100 = 93 pkt

BURMISTRZ Kazimierz Kożuchowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2014-11-14

Opublikował: Anita Szostak

Data publikacji: 2014-11-14