obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Augustów, 23.07.2014

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia , że w dniu 22 lipca 2014 r. na wniosek Biogazowni Rolniczej Augustów Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 2 w Augustowie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

budowie instalacji do utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne w technologii Recyklingu Molekularnego Odpadów (RMO) z odzyskiem energii elektrycznej i energii cieplnej, dz. nr 769 w Augustowie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1)

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2014-07-23

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2014-07-23