obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r, poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.) informuję, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN na części działki o numerze ewidencyjnym 194, położonej w Augustowie (obręb 1), został wysłany do uzgodnień ze:

- Starostwem Powiatowym w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustowa

Augustów, dnia 29.12. 2014r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2014-12-29