Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 29 września 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 8.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2014 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.

2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

Bożenna Ziemak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-09-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-09-22