Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Termin ważności strony 2017-01-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Miasta Augustowa

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 22.12.2016 r. do 12.01.2017 r. wykaz nieruchomości położonych
w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 7 położony przy ul. 29 Listopada 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 42 położony przy ul. Śródmieście 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 32 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2016-12-22