Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, sprzedaży i do oddania w dzierżawę - maj 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 06.05.2022 r. do 27.05.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 774  m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1585 położoną przy ul. Cienistej,

- grunt o pow. 378 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3532/3, położoną przy ul. Wojska Polskiego,

- grunt o pow. 607 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 710, położoną przy ul. Perstuńskiej,

- grunt o pow. 508 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3514,  położonej przy ul. Kościelnej,

- grunt o pow. 288,50 m kw stanowiący część działki oznaczonej   Nr geodez. 712, położonej przy ul. Waryńskiego,

2) do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

3) do oddania w użyczenie na okres 10 lat:

- część działki oznaczonej Nr geodez. 922/2 o pow. 0,1800 ha, położonej przy ul. Jeziornej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2022-05-06

Wprowadzający: Magdalena Wierzbicka

Data modyfikacji: 2022-05-06

Opublikował: Magdalena Wierzbicka

Data publikacji: 2022-05-06