Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 7/2017

 

Augustów, 24 sierpnia 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016, poz.253 ze. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528 B Młodości w Augustowie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 441/7 ( obręb 1), 802, 885, 1003/4, 1879, 1886/14, 1887, 1888/5, 1888/8, 1888/11, 1888/12, 1888/16, 1888/17, 1888/18, 1891/1, 1892, 1893/1, 1900/10, 1900/11, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2034/4, 2035, 2036/4, 2084/1, 2085, 2095, 2108/7, 2109/2, 2109/3, 2109/6, 2109/7, 2110/5, 2111/3, 2111/5, 2112/1, 2112/2, 2115, 2135, 2136, 3304/3, 4141, 4142, 4143/1, 4143/2, 4144, 4145/1, 4145/2, 4146, 4147, 4148/1, 4148/2, 4149/1, 4150/2, 4151/1, 4152/1, 4153/1, 4154/3, 4154/5, 4155/1, 4156/1, 4157/2, 4157/3, 4157/4, 4158/2, 4159/2, 4160/1, 4161, 4162/1, 4163/1, 4164/2, 4164/1, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204 ( obręb 2), położonych w Augustowie obręb 2 i 1.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim
w Augustowie ul. Nowomiejska nr 41 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ( pokój nr 02 ).

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Modyfikujący: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-08-25

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-08-25