Informacja o wyborze oferty - pracownia geograficzna

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO NETTO.

Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. (087) 643 42 10, fax (087) 643 42 11

NIP 846 15 29 116, REGON 790670817

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia do międzyszkolnej pracowni geograficznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

Dotyczy: projektu nr RPPD.03.01.02-20-0019/15 pt. "Edukompetentni", który jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0019/15-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. al. Solidarności 15, 15-751 Białystok.  Wybrano ofertę, która zgodnie z kryterium oceny ofert - cena - 100%, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. al. Solidarności 15, 15-751 Białystok – 3 166,72

Oferta nr 2: Grupa MAC S.A. ul. Batalionów Chłopskich 98, 25-671 Kielce – 5 415,21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1:

3 166,72 / 3 166,72 x 100 = 100 pkt

Oferta nr 2:

3 166,72 / 5 415,21 x 100 = 58,48 pkt

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Anita Szostak

Modyfikujący: Anita Szostak

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Anita Szostak

Data publikacji: 2017-12-18