Informacja o wyborze oferty - sprzęt do terapii metodą Tomatisa

Augustów 06.11.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ  50 000 PLN NETTO NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO NETTO.

Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. (087) 643 42 10, fax (087) 643 42 11

NIP 846 15 29 116, REGON 790670817

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

Dotyczy: projektu nr RPPD.03.01.02-20-0019/15 pt. "Edukompetentni", który jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0019/15-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę złożoną przez IXION spółka z o.o. ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski.  Wybrano ofertę, która zgodnie z kryterium oceny ofert - cena - 100%, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Oferta nr 1: IXION spółka z o.o. ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1:

W odpowiedzi na zapytanie zamieszczone na stronie bip Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na stronie bazy konkurencyjności wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wszystkie wymagania, cena zaproponowana w ofercie tj. 45 896,00 przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie projektu o 2 396,00 zł. W drodze negocjacji ustalono cenę 43 500,00 rezygnując z zakupu audiometru oraz usługi instalacji na miejscu.

43500,00 / 43500,00 x 100 = 100 pkt

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Anita Szostak

Modyfikujący: Anita Szostak

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Anita Szostak

Data publikacji: 2017-11-06