Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji środowiskowej na lądowisko

                                               Augustów, 18 maja 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniach: 12.05.2017 r. oraz 16.05. 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 maja 2017 r. Nr GKRiOŚ.6220.1.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 65/1, 65/10, 65/9, 65/7, położonych przy ul. Szpitalnej w Augustowie obręb 4

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Modyfikujący: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-05-18

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-05-18