Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-03-16

Wprowadzający: Magdalena Jasionowska

Modyfikujący: Magdalena Jasionowska

Data modyfikacji: 2017-03-24

Opublikował: Magdalena Jasionowska

Data publikacji: 2017-03-16