Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budoweu ul. Głowackiego i ul. Młodości

 

Augustów, 02. 08. 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528 B Młodości w Augustowie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 441/7 ( obręb 1), 802, 885, 1003/4, 1879, 1886/14, 1887, 1888/5, 1888/8, 1888/11, 1888/12, 1888/16, 1888/17, 1888/18, 1891/1, 1892, 1893/1, 1900/10, 1900/11, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2034/4, 2035, 2036/4, 2084/1, 2085, 2095, 2108/7, 2109/2, 2109/3, 2109/6, 2109/7, 2110/5, 2111/3, 2111/5, 2112/1, 2112/2, 2115, 2135, 2136, 3304/3, 4141, 4142, 4143/1, 4143/2, 4144, 4145/1, 4145/2, 4146, 4147, 4148/1, 4148/2, 4149/1, 4150/2, 4151/1, 4152/1, 4153/1, 4154/3, 4154/5, 4155/1, 4156/1, 4157/2, 4157/3, 4157/4, 4158/2, 4159/2, 4160/1, 4161, 4162/1, 4163/1, 4164/2, 4164/1, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204 ( obręb 2), położonych
w Augustowie obręb 2 i 1,

W ciągu 7 ( siedmiu) dni od dokonania niniejszego ogłoszenia można zapoznać się z planowaną inwestycją a także złożyć swoje uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Modyfikujący: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2017-08-02