Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 26.09.2017r.

AB-VII-1.6740.1.156.2017

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

            Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1496) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 26.09.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 04.08.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej ul. Pagórek w Augustowie od km 0+004,48 do km 0+0,168,0 w zakresie robót: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,5m  o nawierzchni bitumicznej z poboczmi żwirowymi o szerokości 0,5m, zjazdów do posesji o szerokości 3,5m o nawierzchni bitumi-cznej, przebudowa słupa krańcowego  linii napowietrznej nN nr 8 i przebudowa części linii kablowej na działkach drogowych nr  ewid.; 1116/1, 1116/5, 117/15, 1117/20, 1117/26 i na działce, która powstanie w wyniku podziału działki 1117/38 ( z podziału dz. nr ewid. 1117/3 na dz.nr 1117/38 i na dz. nr 1117/39) oraz na działce 1117/8, która w całości zostanie przejeta w pas projektowanej drogi i w całości z mocy prawa stanie się własnością Gminy Miasto Augustów w obrębie ewid. 0005 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów.

Działki oznaczone tłustym drukiem są włączenia w pas drogi gminnej ul. Pagórek oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.                      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-09-27

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-09-27

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-09-27