Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

 OBWIESZCZENIE STAROSTY  AUGUSTOWSKIEGO

                Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 04.08.2017r., zmienionym w dniu 14.09.2017r. oraz zmienionym w dniu 27.09.2017, Burmistrza Miasta Augustowa ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: obejmującej budowę ul. Wilczej w Augustowie o długości 1252,40m (od km 0+002,20 do km 1+254,60) wraz budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: projektowana kanalizacja deszczowa będzie zbierała wody opadowe ze zlewni ulicy Wilczej, a następnie ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwaśnej i projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Głowackiego, przebudowę urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S. A kolidujących z projektowaną zabudową: przebudowa linii kablowej SN-15kV relacji RPZ Augustów – ST 5-1421 Głowackiego, przebudowa linii kablowej SN-15kV relacji ST 5-1719 Pszenna 1 – ST 5-1718 Łopianowa, przebudowa linii kablowej SN-15kV relacji ST 5-1418 Wilcza – ST 5 -1530 Wojska Polskiego 2, przebudowę linii kablowej nN-0,4kV obwodów wyprowadzonych z ST 5-1418 Wilcza, przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV z ST 5-1722 Kwaśna 2, przebudowa przyłącza kablowego nN-0,4kV z ST 5-1720 Pszenna 2, budowie kanalizacji teletechnicznej, rozbiórce garażu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2:1879/1, 1879/3, 1941, 1942/25, 2307/24, 2142/4, 2141/5, 2120/2, 2119/1, 1935/1 1927/1, 1925/1, 1890/6, 1888/20, 1888/2, 1886/12, 1883/1, 1880/1, 2317/1, 2317/4, 2317/5 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

 

1928/1 (z podziału działki nr ewid. 1928 na działki nr ewid. 1928/1 i 1928/2),

2131/11 (z podziału działki nr ewid. 2131/7 na działki nr ewid. 2131/11 i 2131/12),

1920/9 (z podziału działki nr ewid. 1920/3 na działki nr ewid. 1920/9 i 1920/10),

2307/29 (z podziału działki nr ewid. 2307/7 na działki nr ewid. 2307/29 i 2307/30, 2307/31),

1939/1 (z podziału działki nr ewid. 1939 na działki nr ewid. 1939/1 i 1939/2),

1923/17 (z podziału działki nr ewid. 1923/13 na działki nr ewid. 1923/17 i 1923/18),

1930/1 (z podziału działki nr ewid. 1930 na działki nr ewid. 1930/1 i 1930/2),

1923/15 (z podziału działki nr ewid. 1923/12 na działki nr ewid. 1923/15 i 1923/16),

1923/19 (z podziału działki nr ewid. 1923/2 na działki nr ewid. 1923/19 i 1923/20),

1881/18 (z podziału działki nr ewid. 1881/1 na działki nr ewid. 1881/18 i 1881/19),

1890/10 (z podziału działki nr ewid. 1890/2 na działki nr ewid. 1890/10 i 1890/11),

2313/5 (z podziału działki nr ewid. 2313/3 na działki nr ewid. 2313/5 i 2313/6),

2308/8 (z podziału działki nr ewid. 2308/4 na działki nr ewid. 2308/8 i 2308/9),

2307/25 (z podziału działki nr ewid. 2307/5 na działki nr ewid. 2307/25 i 2307/26),

2303/10 (z podziału działki nr ewid. 2303/3 na działki nr ewid. 2303/10 i 2303/11),

2301/13 (z podziału działki nr ewid. 2301/6 na działki nr ewid. 2301/13 i 2301/14),

2301/9 (z podziału działki nr ewid. 2301/8 na działki nr ewid. 2301/9 i 2301/10),

2128/1 (z podziału działki nr ewid. 2128 na działki nr ewid. 2128/1 i 2128/2),

2122/4 (z podziału działki nr ewid. 2122/3 na działki nr ewid. 2122/4 i 2122/5),

2313/7 (z podziału działki nr ewid. 2313/4 na działki nr ewid. 2313/7 i 2313/8),

2317/7 (z podziału działki nr ewid. 2317/2 na działki nr ewid. 2317/7 i 2317/8),

2308/10 (z podziału działki nr ewid. 2308/5 na działki nr ewid. 2308/10 i 2308/11),

2308/6 (z podziału działki nr ewid. 2308/2 na działki nr ewid. 2308/6 i 2308/7),

2307/27 (z podziału działki nr ewid. 2307/4 na działki nr ewid. 2307/27 i 2307/28),

2303/12 (z podziału działki nr ewid. 2303/4 na działki nr ewid. 2303/12 i 2303/13),

2303/8 (z podziału działki nr ewid. 2303/2 na działki nr ewid. 2303/8 i 2303/9),

2301/11 (z podziału działki nr ewid. 2301/7 na działki nr ewid. 2301/11 i 2301/12),

2301/15 (z podziału działki nr ewid. 2301/5 na działki nr ewid. 2301/15 i 2301/16),

1940/1 (z podziału działki nr ewid. 1940 na działki nr ewid. 1940/1 i 1940/2),

1937/1 (z podziału działki nr ewid. 1937 na działki nr ewid. 1937/1 i 1937/2),

1919/1 (z podziału działki nr ewid. 1919 na działki nr ewid. 1919/1 i 1919/2),

1938/1 (z podziału działki nr ewid. 1938 na działki nr ewid. 1938/1 i 1938/2),

1936/1 (z podziału działki nr ewid. 1936 na działki nr ewid. 1936/1 i 1936/2),

1922/1 (z podziału działki nr ewid. 1922 na działki nr ewid. 1922/1 i 1922/2),

1924/1 (z podziału działki nr ewid. 1924 na działki nr ewid. 1924/1 i 1924/2),

1920/7 (z podziału działki nr ewid. 1920/1 na działki nr ewid. 1922/7 i 1920/8),

1918/1 (z podziału działki nr ewid. 1918 na działki nr ewid. 1918/1 i 1918/2),

1882/1 (z podziału działki nr ewid. 1882 na działki nr ewid. 1882/1 i 1882/2),

1884/1 (z podziału działki nr ewid. 1884 na działki nr ewid. 1884/1 i 1884/2),

1889/1 (z podziału działki nr ewid. 1889 na działki nr ewid. 1889/1 i 1889/2),

1933/1 (z podziału działki nr ewid. 1933 na działki nr ewid. 1933/1 i 1933/2),

1934/1 (z podziału działki nr ewid. 1934 na działki nr ewid. 1934/1 i 1934/2),

1921/5 (z podziału działki nr ewid. 1921/1 na działki nr ewid. 1921/5 i 1921/6),

1932/1 (z podziału działki nr ewid. 1932 na działki nr ewid. 1932/1 i 1932/2),

1921/7 (z podziału działki nr ewid. 1921/2 na działki nr ewid. 1921/7 i 1921/8),

1885/1 (z podziału działki nr ewid. 1885 na działki nr ewid. 1885/1 i 1885/2),

2309/1 (z podziału działki nr ewid. 2309 na działki nr ewid. 2309/1 i 2309/2),

2311/1 (z podziału działki nr ewid. 2311 na działki nr ewid. 2311/1 i 2311/2),

2305/5 (z podziału działki nr ewid. 2305/2 na działki nr ewid. 2305/5 i 2305/6),

2304/1 (z podziału działki nr ewid. 2304 na działki nr ewid. 2304/1 i 2304/2),

2302/1 (z podziału działki nr ewid. 2302 na działki nr ewid. 2302/1 i 2302/2),

2144/4 (z podziału działki nr ewid. 2144/3 na działki nr ewid. 2144/4 i 2144/5),

2132/1 (z podziału działki nr ewid. 2132 na działki nr ewid. 2132/1 i 2132/2),

2130/1 (z podziału działki nr ewid. 2130 na działki nr ewid. 2130/1 i 2130/2),

2123/5 (z podziału działki nr ewid. 2123/2 na działki nr ewid. 2123/5 i 2123/6),

2312/1 (z podziału działki nr ewid. 2312 na działki nr ewid. 2312/1 i 2312/2),

2310/1 (z podziału działki nr ewid. 2310 na działki nr ewid. 2310/1 i 2310/2),

2306/7 (z podziału działki nr ewid. 2306/4 na działki nr ewid. 2306/7 i 2306/8),

2306/9 (z podziału działki nr ewid. 2306/5 na działki nr ewid. 2306/9 i 2306/10),

2305/3 (z podziału działki nr ewid. 2305/1 na działki nr ewid. 2305/3 i 2305/4),

2300/1 (z podziału działki nr ewid. 2300 na działki nr ewid. 2300/1 i 2300/2),

2143/1 (z podziału działki nr ewid. 2143 na działki nr ewid. 2143/1 i 2143/2),

2129/1 (z podziału działki nr ewid. 2129 na działki nr ewid. 2129/1 i 2129/2),

2124/1 (z podziału działki nr ewid. 2124 na działki nr ewid. 2124/1 i 2124/2),

2123/3 (z podziału działki nr ewid. 2123/1 na działki nr ewid. 2123/3 i 2123/4),

2121/1 (z podziału działki nr ewid. 2121 na działki nr ewid. 2121/1 i 2121/2),

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

Działki nr 2202/1, 1929, 1887, 2035, 2135/1  w obrębie ewid. 2 Miasto Augustów biorące udział w opracowaniu ze względu na potrzebę czasowego zajęcia terenu pod infrastrukturę przebudowywaną oraz konieczność połączenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu nie podlegają podziałowi i przejęciu.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie
w pokoju nr 14 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

                                                                                                                           STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-10-05

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-10-05