Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 

            Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1496) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 24.10.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 16.08.2017r. skorygowanego dnia 29.08.2017r. i 14.09.2017r wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi: ul. Pensjonatowej w Augustowie o długości 663,29m (od km 0+010,79 do km 0+674,08) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami do posesji, przebudową infrastruktury energetycznej kolidującej z planowanym przebiegiem oraz zabezpieczeniem kolizji z siecią teletechniczną.

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 0002: 31/5, 31/12, 31/13, 34/8, 41, 249/5, 250/1, 251/29, 251/67, 252/49, 3301/1, 437 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

 

40/1  (z podziału działki nr ewid. 40 na działki nr ewid. 40/1 i 40/2),

38/1  (z podziału działki nr ewid. 38 na działki nr ewid. 38/1 i 38/2),

35/45 (z podziału działki nr ewid. 35/7 na działki nr ewid. 35/45 i 35/46),

35/43 (z podziału działki nr ewid. 35/5 na działki nr ewid. 35/43 i 35/44),

35/41 (z podziału działki nr ewid. 35/28 na działki nr ewid. 35/41 i 35/42),

31/14 (z podziału działki nr ewid. 31/3 na działki nr ewid. 31/14 i 31/15),

251/82 (z podziału działki nr ewid. 251/44 na działki nr ewid. 251/82 i 251/83),

251/80 (z podziału działki nr ewid. 251/10 na działki nr ewid. 251/80 i 251/81),

251/78 (z podziału działki nr ewid. 251/38 na działki nr ewid. 251/78 i 251/79).

251/76 (z podziału działki nr ewid. 251/33 na działki nr ewid. 251/76 i 251/77),

251/74 (z podziału działki nr ewid. 251/31 na działki nr ewid. 251/74 i 251/75),

251/72 (z podziału działki nr ewid. 251/1  na działki nr ewid. 251/72 i 251/73),

250/14 (z podziału działki nr ewid. 250/2 na działki nr ewid. 250/14 i 250/15),

248/1 (z podziału działki nr ewid. 248 na działki nr ewid. 248/1 i 248/2).

 

Działki oznaczone tłustym drukiem przeznaczone są do włączenia w pas drogi ul. Pensjonatowej w Augustowie oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

                                                                                                                                              STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-10-26