Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 23.08.2017r.

AB-VII-1.6740.1.131.2017

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

            Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2031) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 23.08.2016r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 05.07.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km roboczy 0+000 – 0+451,57  w zakresie robót drogowych- nawierzchni jezdni, chodników, rozbiórki placu nawrotowego, rozbiórki i budowy zjazdów, przebudowę linii kablowej nN-oświetlenia terenu, przebudowa przyłącza napowietrznego, linii kablowej nN i sieci telekomunikacyjnej, likwidację części rowu 15mb, przebudowę rowu drogowego na rów kryty na działkach drogowych nr ewid.

 

738/9 (z podziału dz. 738/4 na dz. nr 738/9 i  738/10),          722/1(z podziału dz. 722 na dz. nr 722/1 i 722/2),

738/7(z podziału dz. 738/5 na dz. nr 738/7 i 738/8),              721/1 (z podziału dz. 721 na dz. nr 721/1 i 721/2)

717/14 (z podziału dz. 717/8 na dz. nr 717/14 i 717/15),       720/1(z podziału dz. 720 na dz. nr 720/1 i 720/2)

726/1 (z podziału dz. 726 na dz. nr 726/1 i 726/2),                719/1 (z podziału dz. 719 na dz. nr 719/1 i 719/2)

725/3 (z podziału dz. 725/2 na dz. nr 725/3 i 725/4),             718/1 (z podziału dz. 718 na dz. nr 718/1 i 718/2) 

724/3(z podziału dz. 724/2 na dz. nr 724/3 i 724/4),              723/1 (z podziału dz. 723 na dz. nr 723/1 i 723/2)

 

oraz działki 724/1 i 725/1 w całości z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasto Augustów w obrębie ewid. 0001 Augustów w jednostce ewidencyjnej Augustów  oraz  czasowego zajęcia działek na realizację inwestycji:

738/10, 738/8, 726/2, 725/4, 720/2, 719/2, 718/2, 722/2, 762/2

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są do włączenia w pas drogi gminnej dojazdowej oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-08-23

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-08-23