Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 

            Zgodnie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1496) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 01.09.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Augustowa złożonego w dniu 06.07.2017r. zmienionego z dniu 11.07.2017r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej: ul. Wojciech w Augustowie o długości 722,80m (od km 0+794,00 do km 1+516,80) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami na drogi leśne     i do posesji oraz przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z planowanym przebiegiem ul. Wojciech.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 7: 4141, 4052, 4077, 4029, 4049, 4057, 4064, 4061/4 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

4051/1 (z podziału działki nr ewid. 4051 na działki nr ewid. 4051/1 i 4051/2),

4054/1 (z podziału działki nr ewid. 4054 na działki nr ewid. 4054/1 i 4054/2),

4053/1 (z podziału działki nr ewid. 4053 na działki nr ewid. 4053/1 i 4053/2),

4055/1 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),

4055/2 (z podziału działki nr ewid. 4055 na działki nr ewid. 4055/1, 4055/2 i 4055/3),

4056/1 (z podziału działki nr ewid. 4056 na działki nr ewid. 4056/1 i 4056/2),

24/17   (z podziału działki nr ewid. 24/1 na działki nr ewid. 24/16, 24/17, 24/18 i 24/19),

4059/1 (z podziału działki nr ewid. 4059 na działki nr ewid. 4059/1 i 4059/2),

4076/1 (z podziału działki nr ewid. 4076 na działki nr ewid. 4076/1 i 4076/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem przeznaczone są do włączenia w pas drogi gminnej ul. Wojciech w Augustowie oraz przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, pok. 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

                                                                                                                                          STAROSTA AUGUSTOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-09-05