Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 

          Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496) zawiadamiam, że na  wniosek  z  dnia  16.08.2017r., skorygowany w  dniu  29.08.2017r. i 14.09.2017r. Burmistrza  Miasta  Augustowa,  ul. 3-go  Maja  60, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ul. Pensjonatowej w Augustowie o długości 663,29m (od km 0+010,79 do km 0+674,08) w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej z poboczami żwirowymi, zjazdami do posesji, przebudową infrastruktury energetycznej kolidującej z planowanym przebiegiem oraz zabezpieczeniem kolizji z siecią teletechniczną.
        Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Augustów 2: 31/5, 31/12, 31/13, 34/8, 41, 249/5, 250/1, 251/29, 251/67, 252/49, 3301/1, 437 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj;

40/1  (z podziału działki nr ewid. 40 na działki nr ewid. 40/1 i 40/2),

38/1  (z podziału działki nr ewid. 38 na działki nr ewid. 38/1 i 38/2),

35/45 (z podziału działki nr ewid. 35/7 na działki nr ewid. 35/45 i 35/46),

35/43 (z podziału działki nr ewid. 35/5 na działki nr ewid. 35/43 i 35/44),

35/41 (z podziału działki nr ewid. 35/28 na działki nr ewid. 35/41 i 35/42),

31/14 (z podziału działki nr ewid. 31/3 na działki nr ewid. 31/14 i 31/15),

251/82 (z podziału działki nr ewid. 251/44 na działki nr ewid. 251/82 i 251/83),

251/80 (z podziału działki nr ewid. 251/10 na działki nr ewid. 251/80 i 251/81),

251/78 (z podziału działki nr ewid. 251/38 na działki nr ewid. 251/78 i 251/79).

251/76 (z podziału działki nr ewid. 251/33 na działki nr ewid. 251/76 i 251/77),

251/74 (z podziału działki nr ewid. 251/31 na działki nr ewid. 251/74 i 251/75),

251/72 (z podziału działki nr ewid. 251/1  na działki nr ewid. 251/72 i 251/73),

250/14 (z podziału działki nr ewid. 250/2 na działki nr ewid. 250/14 i 250/15),

248/1 (z podziału działki nr ewid. 248 na działki nr ewid. 248/1 i 248/2).

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

               Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że w ciągu 7 dni strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 14 przy ul. 3-go Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

               Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Augustowski

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-09-21

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-09-21