Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od 6 października 2017 r. do 20 października 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną, trwającą od 28 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

 

Konsultacje przeprowadza się poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: michal.kotarski@urzad.augustow.pl, w dniach od 6 października 2017 r. do 20 października 2017 r.

Projekt Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018 oraz „Formularz konsultacyjny” będą dostępne od 28 września 2017 r. do 20 października 2017 r. do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.urzad.augustow.pl. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

 

 

                                                                               

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kotarski

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Michał Kotarski

Modyfikujący: Michał Kotarski

Data modyfikacji: 2017-09-28

Opublikował: Michał Kotarski

Data publikacji: 2017-09-28