wykaz nieruchomości, położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży- 16 października 2017 r.

                                             

  Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 16.10.2017 r. do 06.11.2017 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.augustow.pl 
i stronie Urzędu urzad.augustow.pl wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

 1. lokal mieszkalny Nr 4 położony przy ul. Turystycznej 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
 2. lokal mieszkalny Nr 9 położony w Augustowie przy ul. Młyńskiej 30 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
 3. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1367/13 o pow. 188 m2, położona obręb 2,
 4. nieruchomość o łącznej pow. 162 m2, oznaczona Nr geodez. 1984/7 o pow. 108 m2
  i 4273/2 o pow. 54 m2, położona obręb 2,
 5. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1367/12 o pow. 31 m2, położona obręb 2,
 6. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1258/1 o pow. 89 m2, położona obręb 2,
 7. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3091/27 o pow. 125 m2, położona obręb 2,
 8. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3091/29 o pow. 171 m2, położona obręb 2,
 9. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3091/28 o pow. 116 m2, położona obręb 2,
 10. nieruchomość oznaczona Nr geodez. 5295/10 o pow. 112 m2, położona obręb 2.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2017-10-16

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2017-10-16