Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę

     Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 08.08.2017 r. do 29.08.2017 r. wykaz nieruchomości położonych
w Augustowie, przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

 1. a) lokal mieszkalny numer 1 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 4 wraz
  z pomieszczeniami do niego przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt w działce oznaczonej Nr geodez. 860/2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali,
 2. b) lokal mieszkalny numer 2 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 4 wraz
  z pomieszczeniami do niego przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt w działce oznaczonej Nr geodez. 860/2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali,
 3. c) lokal mieszkalny numer 3 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 4 wraz
  z pomieszczeniami do niego przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt w działce oznaczonej Nr geodez. 860/2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali,
 4. d) lokal mieszkalny numer 4 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 4 wraz
  z pomieszczeniami do niego przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt w działce oznaczonej Nr geodez. 860/2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali,

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

 1. a) grunt o pow. 120 m kw stanowiący część działki Nr 2200/4 położonej przy ul. Wojska Polskiego,
 2. b) grunt o pow. 61 m kw stanowiący działkę Nr 3419/1 położoną przy ul. Rybackiej,
 3. c) grunt o pow. 46 m kw stanowiący działkę Nr 883/1 położoną przy ul. Rybackiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Anna Renkiewicz

Modyfikujący: Anna Renkiewicz

Data modyfikacji: 2017-08-08

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2017-08-08