Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 1 czerwca 2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 1 czerwca 2017 r.

  Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 01.06.2017 r. do 22.06.2017 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

1) nieruchomość o łącznej powierzchni 107 m2 oznaczona Nr geodez. 3419/1 o pow. 61 m2
i 883/1 o pow. 46 m2, położona przy ul. Rybackiej,

2) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 883/2 o pow. 241 m, położona przy ul. Rybackiej,

3) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3270/2 o pow. 89 m, położona przy ul. Rybackiej,

4) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3275 o pow. 118 m, położona przy ul. Rybackiej,

5) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3282 o pow. 78 m, położona przy ul. Rybackiej,

6) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3272/2 o pow. 150 m, położona przy ul. Rybackiej,

7) zabudowana nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3472/3 o pow. 870 m2, położona przy ul. 3 Maja 14 A,

8) lokal mieszkalny Nr 2 położony w Augustowie przy ul. 29 Listopada 20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-06-01

Wprowadzający: Anna Renkiewicz

Modyfikujący: Anna Renkiewicz

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2017-06-01