Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 09.05.2017 r. do 30.05.2017 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

1) nieruchomość o łącznej powierzchni 410 m2 oznaczona Nr geodez. 1984/4 o pow. 405m2 i 4273/1 o pow. 5 m2, położona przy ul. Glinki,

2) nieruchomość o łącznej powierzchni 132 m2 oznaczona Nr geodez. 1984/2 o pow. 34 m2 i 1984/3 o pow. 98 m2, położona przy ul. Glinki,

3) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1153/121 o pow. 116 m, położona przy ul. Świerkowej,

4) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 2195/3 o pow. 419 m2 , położona przy ul. Miłej,

5) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 5016 o pow. 614 m 2 , położona przy ul. Świerkowej,

6) zabudowana nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3503/1 o pow. 640 m2, położona przy ul. Wojska Polskiego 7,

7) lokal mieszkalny Nr 8 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

8) lokal mieszkalny Nr 17 położony w Augustowie przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

9) lokal mieszkalny numer 1 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 16 wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu w działce oznaczonej Nr geodez. 3229/1 i udziałem wynoszącym ¼ części gruntu w działce oznaczonej Nr geodez. 3229/6,

10) lokal mieszkalny numer 2 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 16 wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu w działce oznaczonej Nr geodez. 3229/1 i udziałem wynoszącym ¼ części gruntu w działce oznaczonej Nr geodez. 3229/6,

11) lokal mieszkalny numer 3 położony przy Rynku Zygmunta Augusta nr 16 wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu w działce oznaczonej Nr geodez. 3229/1 i udziałem wynoszącym ¼ części gruntu w działce oznaczonej Nr geodez. 3229/6,

12) nieruchomość oznaczona Nr geodez. 4074/5 o pow.1198 m2, położona przy ul. Arnikowej,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-05-09

Wprowadzający: Anna Renkiewicz

Modyfikujący: Anna Renkiewicz

Data modyfikacji: 2017-05-09

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2017-05-09