Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - "Sajenek"

Augustów, 13 czerwca 2018 r.

 

IUG.6733.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na wniosek Pani Anny Marii Borek działającej z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV RPZ Augustów – Straż odgałęzienie Sajenek, na działkach położonych w Augustowie o numerach ewidencyjnych: 4129, 5088/2, 4159, 4157/10, 4185, 4210/5, 5111, 4216/3, 4212, 4218 obręb 6 oraz 73/2 i 4129 obręb 7.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-06-13