Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - Kanał Bystry

Augustów, 5 września 2018 r.

 

IUG.6733.10.2018

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Artura Perkowskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznych kablowych linii SN 15 kV na działce o numerze ewidencyjnym 586 położonej w Augustowie obręb 5.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 19 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. nr 87 643 42 16.Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 26 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-09-05

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-09-05

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-09-05