Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE Lublin - Miasto i Gmina Augustów

Augustów, 19 października 2018 r.

 

IUG.6733.12.2018

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Waldemara Waszkiewicza, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN 15-kV oraz nn-0,4 kV Augustów – Prawdziski od RPZ Augustów do rozłącznika 2144 wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV oraz złączami kablowymi 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych:

obręb 1 - Miasto Augustów: 340/1, 340/2, 366/1, 366/2, 368/6, 368/5, 368/3, 368/4, 367/2, 369, 367/1, 390, 391/1, 391/2, 386, 393/3, 394, 423, 424/3, 424/2, 424/1, 1974, 429, 75, 490, 441/5, 489/2, 489/1, 474/1, 474/2, 472, 471, 1978/2, 1978/1, 443, 432, 442, 444, 441/3.

obręb Żarnowo I - Gmina Augustów: 672, 689, 632/1, 638/3, 680, 637, 633, 634, 635, 636, 668, 627/2, 628, 629, 630, 627/1, 670, 575/10, 575/8.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 2 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. nr 87 643 42 16. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 9 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-10-19

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2018-10-19