Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - czerwiec

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 07.06.2018 r. do 28.06.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

 

1)grunt o pow. 24 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez. 3351/17  położonej  przy ul. Kilińskiego,

2) grunt o pow. 100 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 2435/1  położonej  przy ul. Łaziennej,

3)nieruchomość o pow. 65 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 3534/1 położoną  przy ul. Wojska Polskiego,

4) nieruchomość o pow. 86 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 3533/1 położoną  przy ul. Wojska Polskiego,

5)grunt o pow. 50 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3091/3 położonej przy ul. W. Raginisa,

6) nieruchomość o pow. 46 m kw  stanowiąca  działkę oznaczoną Nr geodez. 3423/2 położoną przy ul. Mostowej.

7) nieruchomość o pow. 2757 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 5081/4     położoną w obrębie 7,

8) nieruchomość o pow. 856 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 1540/4     położoną  przy ul. Nadrzecznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-06-07

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-06-07