Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - Sierpien 2 2018

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 23.08.2018 r. do 13.09.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 1542/7 o pow. 808 m kw położona przy ul. Nadrzecznej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2851/1 o pow. 787 m kw położona  przy ul. Nadrzecznej,

- działka oznaczona  Nr geodez. 2299/3 o pow. 1113 m kw położona przy ul. Woj.Polskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 558/1 o pow. 196 m kw położona przy ul.Kanałowej,

- grunt o pow.100 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 4560/22 położonej przy ul. Bluszczowej,

- grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki  oznaczonej Nr geodez. 2842/6 położonej przy ul. Nadbrzeżnej,

-  działka oznaczona Nr geodez. 1246 o pow. 149 m kw położona przy ul.Jabłoniowej,

- grunt o pow. 250 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4023 położonej przy ul. Jutrzenki,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/12 o pow. 108 m kw położona  przy ul.Malinowej,

- działka oznaczoną Nr geodez. 5295/11 o pow. 108 m kw położona  przy ul.Malinowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/13 o pow. 107 m kw położona przy ul. Malinowej,

- działka oznaczoną Nr geodez. 5295/15 o pow. 124 m kw położona przy ul. Malinowej,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-08-23

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-08-23