Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - Sierpien1 2018

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 09.08.2018 r. do 30.08.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 690/3 o pow. 513 m kw położona  przy ul. Straży Leśnej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1547 o pow. 807 m kw położona przy ul. Nadrzecznej,

- działka oznaczona Nr geodez. 698 o pow. 626 m kw położona  przy ul. Perstuńskiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2317/8 o pow. 858 m kw położona  przy ul. Żytniej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3143/2 o pow. 232 m kw położona przy ul. Mostowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2055 o pow.1069 m kw położona  przy ul. Żurawiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3522 o pow. 553 m kw położona  przy ul. Kościelnej,

- działka oznaczona Nr geodez. 225 o pow. 1312 m kw położona przy ul. Kasztanowej.

- działka  oznaczona Nr geodez. 5295/14 o pow. 107 m kw położona przy ul. Malinowej,

- grunt o pow. 75 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 275/3 położonej
  przy ul.Konarskiego,

- grunt o pow. 50 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 1111/1 położonej
  przy ul.Obrońców Westerplatte,

- grunt o pow. 52 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.   3732/14 położonej  przy ul. mjr. H. Sucharskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 1403 o pow. 204 m kw położona przy
 ul. Malinowej,

- grunt o pow. 99 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1343 położonej
 przy ul. Porzeczkowej,

- grunt o pow. 150 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 2842/6 położonej
przy ul.Nadbrzeżnej,
- działka oznaczona Nr geodez. 2317/3 o pow. 604 m kw położona przy
 ul. Żytniej,

- działkę oznaczoną Nr geodez. 2317/4 o pow. 604 m kw położoną w Augustowie przy
 ul. Żytniej,

- działka oznaczoną Nr geodez. 2317/6 o pow.280 m kw położona w Augustowie przy
 ul. Żytniej,

- grunt o pow.100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2435/1 położonej
 przy ul. Łaziennej.

- lokal o pow. 25,08 m kw stanowiący część zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr geodez. 3228/1  o pow. 40 m kw położonej  przy Rynku Zygmunta Augusta.

- działka  oznaczona  Nr geodez. 2435/12 o pow. 99 m kw położona  przy ul. Łaziennej.

- działka oznaczona Nr geodez. 4023 o pow. 1992 m kw położona  przy ul. Jachtowej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-08-09

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-08-09