Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży - lokale Wrzesień 2018

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 21.09.2018 r. do 12.10.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

 

1) lokal mieszkalny Nr 11 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 5
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

 

2) lokal mieszkalny Nr 15 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

 

3) lokal mieszkalny Nr 58 położony przy ul. Śródmieście 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-09-21

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-09-21

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-09-21