Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży - Wrzesień 2018

Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 11.09.2018 r. do 02.10.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

 

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/16 o pow.0,5000 ha położona przy ul. Usługowej,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/18 o pow. 1,1082 ha położona przy ul. Składowej,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/19 o pow. 1,3555 ha położona przy ul. Składowej,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/29 o pow. 0,8314 ha położona przy ul. Produkcyjnej,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/31 o pow. 2,7795 ha położona przy ul. Składowej,

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1979 o pow. 1,8197 ha położona przy ul. Golfowej,

- nieruchomość o łącznej powierzchni 2,5912 ha  oznaczona numerami geodezyjnymi:
1980 o powierzchni 1,3534 ha i 717/26 o powierzchni 1,2378 ha, położona przy ul. Produkcyjnej

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-09-11

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-09-11

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-09-11