Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży oraz sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu - czerwiec

Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 14.06.2018 r. do 05.07.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do  sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu:

- nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 385/3 o powierzchni 0,3174 ha położona przy ul. 29 Listopada,

2) do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3510/4 o powierzchni 0,0028 ha położona przy ul. Kościelnej,

- lokal mieszkalny nr 1 położony przy Rynku Zygmunta Augusta 16, wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu w działce oznaczonej nr geodezyjnym 3229/1,

- lokal mieszkalny nr 3 położony przy Rynku Zygmunta Augusta 16, wraz ze sprzedażą przynależnej części gruntu w działce oznaczonej nr geodezyjnym 3229/1,

- nieruchomość o łącznej powierzchni 2,5912 ha  oznaczona numerami geodezyjnymi: 1980
o powierzchni 1,3534 ha i 717/26 o powierzchni 1,2378 ha, położona przy ul. Produkcyjnej, obręb1.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-06-14

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2018-06-14