Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Burmistrz  Miasta  Augustowa


działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 08.02.2018 r. do 01.03.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 5, przeznaczonej do zamiany:

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 5021/3 o pow. 1, 3000 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-02-08

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-02-08