Lokalizacja inwestycji celu publicznego GMA remont dworca PKP decyzja

Augustów, 30 sierpnia 2019 r.

AGP.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 26 sierpnia 2019 r. na wniosek Pana Kamila Olszewskiego, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora Gminy Miasto Augustów, decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na remoncie budynku dworca PKP wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowania do potrzeb muzeum oraz zmianą zagospodarowania terenu polegającą na wymianie nawierzchni i obiektów małej architektury, budowie terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, remoncie istniejącego szamba, na działce o numerze geodezyjnym 862/3 położonej w Augustowie obręb 4.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-08-30

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-08-30

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-08-30