Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - kwiecień 2019

Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 11.04.2019 r. do 02.05.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl,
wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/20 o pow. 110 m kw położona przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow.600 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3948/15 położonej przy ul. Bluszczowej,

- grunt o pow. 866 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 2231 położonej przy ul. Młodości,

- grunt o pow.20 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3210 położonej przy ul. Zygmuntowskiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/19 o pow. 111 m kw położona przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow.15 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 867/12 położonej przy ul. 1 Płk. Uł. Krechowieckich,

- działka oznaczona Nr geodez. 4123/4 o pow. 5143 m kw położona przy ul. Woj. Polskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 3798/63 o pow. 56 m kw położona przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego,

- grunt o pow.3 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 1129 położonej przy ul. Tytoniowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 666 o pow. 325 m kw położona przy ul. Grzybowej,

- grunt o pow. 260 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 5295/3 położonej przy ul. Malinowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 5295/6 o pow. 235 m kw położona przy ul. Porzeczkowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2435/1 o pow. 100 m kw położona przy ul. Łaziennej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-04-11

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2019-04-11

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2019-04-11