Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie - wrzesień 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 09.09.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl,
wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie
na okres 10 lat:

- zabudowana nieruchomość oznaczona Nr geodez. 3503/1 o pow. 631 m kw położona przy ul. Wojska Polskiego 7..

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-09-09

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2019-09-09

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2019-09-09