Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży - Lokale Luty 2019

Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 07.02.2019 r. do 28.02.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

1) lokal mieszkalny Nr 6 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
2) lokal mieszkalny Nr 1 położony przy ul. mjr. H. Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
3) lokal mieszkalny Nr 2 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11 wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
4) lokal mieszkalny Nr 9 położony przy ul. Turystycznej 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-02-07

Wprowadzający: Michał Salik

Modyfikujący: Michał Salik

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Michał Salik

Data publikacji: 2019-02-07