Petycja dot. utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze".

Nr petycji: OP.152.1.2.16

 

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

 

2. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

3. Data złożenia petycji: 2.11.2016 r.

 

4. Przedmiot petycji: Petycja dotyczy utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki „Czystsze Powietrze, w której znajdują się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachować sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).

 

5. Przewidywany termin załatwienia petycji: 2.02.2017 r.

 

6. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

 

7. Sposób załatwienia: Odpowiedź została udzielona pisemnie 22.11.2016 r. – załącznik nr 2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2016-11-04