Petycja mieszkańców zamieszkałych przy Rynku Zygmunta Augusta a także osób pracujących.

Nr petycji: OP.152.1.5.16

 

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

Osoby zamieszkałe i pracujące przy Rynku Zygmunta Augusta (wyłączenie jawności w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach).

 

2. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

3. Data złożenia petycji: 7.11.2016 r.

 

4. Przedmiot petycji: Petycja osób zamieszkałych i pracujących przy Rynku Zygmunta Augusta, a także osób pracujących włączając także osoby pracujące na postoju taxi od strony nowo wyremontowanej nawierzchni drogi o dokonanie pomiarów poziomu hałasu wynikającego z użytkowania tejże drogi i spowodowanie jego zmniejszenia zgodnie z obowiązującymi normami dla strefy zabudowy mieszkaniowej.

 

5. Przewidywany termin załatwienia petycji: 7.02.2017 r.

 

6. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

 

7. Sposób załatwienia: Odpowiedź została udzielona pisemnie 5.12.2016 r.- załącznik nr 2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-02-27

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2016-11-09