Petycja o objęcie dofinansowaniem innych form opieki nad dzieckiem do lat 3 niż żłobek miejski.

Nr petycji: OP.152.1.4.16

 

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

Rodzice – Mieszkańcy Miasta Augustowa (wyłączenie jawności w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach).

 

2. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

3. Data złożenia petycji: 7.11.2016 r.

 

4. Przedmiot petycji: Petycja rodziców – mieszkańców Augustowa o objęcie dofinansowaniem innych form opieki nad dzieckiem do lat 3 niż żłobek miejski.

 

5. Przewidywany termin załatwienia petycji: 7.02.2017 r.

 

6. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

 

7. Sposób załatwienia: Odpowiedź została udzielona pisemnie 20.12.2016 r. – załącznik nr 2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2016-11-09