Petycja o rozważne podejście przy projektowaniu stawek podatkowych.

Nr petycji: OP.152.1.6.16

 

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia, ul. Produkcyjna 92b, 15-680 Białystok.

 

2. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

3. Data złożenia petycji: 21.11.2016 r.

 

4. Przedmiot petycji: Petycja o rozważne podejście władzy, Rad Gmin, Miast oraz Miast i Gmin przy projektowaniu stawek podatkowych od środków transportu na rok 2017.

 

5. Przewidywany termin załatwienia petycji: 21.02.2017 r.

 

6. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

 

7. Sposób załatwienia: Odpowiedź została udzielona pisemnie 25.11.2016 r. – załącznik nr 2.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2016-11-23