Petycja uczniów i rodziców Gimnazjum nr 3 w Augustowie

Nr petycji: OP.152.1.1.16

 

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

    Uczniowie i rodzice klasy III Gci Gimnazjum nr 3 w Augustowie (wyłączenie jawności w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach).

 

2. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

3. Data złożenia petycji: 27.06.2016 r.

 

4. Przedmiot petycji: Uczniowie i rodzice klasy III Gci Gimnazjum nr 3 w Augustowie zwracają się o pozostawienie wychowawczyni klasy III Gci w roku szkolnym 2016/2017.

 

5. Przewidywany termin załatwienia petycji: 27.09.2016 r.

 

6. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

 

7. Sposób załatwienia: Odpowiedź została udzielona pisemnie 1.07.2016 r. - załącznik nr 2.

                                      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2016-06-29