Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok

W 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęło 6 petycji, które zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). Informacje o petycjach są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i zawierają: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję, odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – dane osobowe podmiotu wnoszącego petycję, przedmiot petycji, przewidywany termin załatwienia, przebieg postępowania oraz sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2017-02-08