Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu

Nr petycji: OP.152.1.8.2023

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu – Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

2. Data złożenia petycji: 27 listopada 2023 r.

3. Przedmiot petycji: podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.

4. Przewidywany termin załatwienia petycji: 27 luty 2024 r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona.

6. Sposób załatwienia: odpowiedź przesłano drogą elektroniczną w dniu 5 lutego 2024 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-11-27

Wprowadzający: Emilia Putyńska

Data modyfikacji: 2024-02-05

Opublikował: Emilia Putyńska

Data publikacji: 2023-11-27